Hur gör jag för att välja Carritas
Proffs Assistans som min utförare?


Om du redan har en biståndsbedömning kontaktar du kommunens biståndshandläggare och ber att hon/han ordnar en kontakt med Carritas Proffs Assistans verksamhetsansvarig. Din hemtjänstavgift påverkas inte av vem du väljer som utförare. Avgiften betalar du som vanligt direkt till kommunen

• Kontakta oss per telefon eller via e-post.

• Vi bestämmer ett möte - du vill säkert veta lite mer om oss. Vi kan komma på hembesök, eller så besöker du oss.

Vi finns på:
Starrängsringen 63, 115 50 Stockholm
Tulevägen 11 B, 181 32 LIDINGÖ
Telefon: 08-31 36 05, Mobil 070-681 06 80
Fax: 08-663 60 05
E-post: kontakt@carritas.se


>> Varför ska jag välja Carritas Proffs Assistans?

Vi på Carritas Proffs Assistans har kvalitetsgaranti på alla våra tjänster.
Om du som kund av någon anledning inte tycker att vi har utfört tjänsten så som vi har kommit överens om, åtgärdar vi det omgående.

Vid anställning begär vi alltid utdrag från polisens belastningsregister. All personal har absolut tystnadsplikt.

Carritas Proffs Assistans har höga miljövänliga produkter samt påverka kunden i kvalitets-och miljöfrågor. Det innebär att vi i dessa frågor, tillsammans med kunden tar vi ytterligare steg i rätt riktning och diskuterar vilka miljövänliga produkter vi ska använda samtidigt som totalkostnaden förblir försvarbar eller till och med lägre.
  STARRÄNGSRINGEN 63 115 50 STOCKHOLM
|
TEL.:08-31 36 05
|
070-6810680
|