Om oss

Carritas Proffs Assistans drivs av kvinnor med stort engagemang och empati för våra kunder och medmänniskor. Vi riktar in oss på personal, trivsel och kvalité. Vi arbetar aktivt och målmedvetet på fältet genom att göra besiktningar och därigenom säkra våra kvalitetsmål.

Ledningen är högt kvalificerad med lång och gedigen erfarenhet inom socialtjänst och äldreomsorg.

Carritas Proffs Assistans har  som målsättning att alltid sätta den enskilda individens behov och önskemål i centrum. Därför erbjuder vi ett brett utbud av service inom hemtjänst samt insatser som riktar sig till personer med olika funktionshinder i form av personlig assistans och ledsagarservice som har stora krav på trygghet och personlig omsorg.

I vårt arbete med äldre och funktionshindrade är vår ledstjärna ett respektfullt och professionellt förhållningssätt samt ett gott bemötande i livets alla situationer.

Carritas Proffs Assistans har bara ett enda uppdrag: Vi vill varje dag ge bästa möjliga service och omsorg till våra kunder. Det är i mötet med den enskilda personen som skillnaden visar sig. Vi håller den höga kvalitet vi lovar.

Att kunna bemöta personer på ett värdigt och respektfullt sätt och att visa värme och empati är de viktigaste egenskaperna i vårt arbete med andra människor.

Vi på Carritas Proffs Assistans har kvalitetsgaranti på alla våra tjänster.
Om du som kund av någon anledning inte tycker att vi har utfört tjänsten så som vi har kommit överens om, åtgärdar vi det omgående.

Vid anställning begär vi alltid utdrag från polisens belastningsregister. All personal har absolut tystnadsplikt.

 

Carritas Proffs Assistans har höga miljömål. Vi använder bara miljövänliga produkter i vårt arbete. Vi tar tillsammans med kunden ansvar för att rätt produkter används vid rätt tillfälle och därigenom skonar vi miljön.
 
arbeta carritas

Carritas Proffs Assistans är ett växande företag och vi söker alltid efter engagerade och kompetenta medarbetare. I gengäld erbjuder vi en stimulerande arbetsmiljö med tydlig ansvarsfördelning och stora utvecklingsmöjligheter. 

  STARRÄNGSRINGEN 63 115 50 STOCKHOLM
|
TEL.:08-31 36 05
|
070-6810680
|