Policy

Mål
Vårt mål är kontinuitet. Våra kunder möter samma personal, vecka efter vecka och dag efter dag. För oss är det viktigt att du som kund känner igen våra ansikten. Vid semestrar eller sjukdom ser vi till att du får en vikarie som genomgått samma rekryteringsprocess och utbildning som ordinarie personal.

Välj fritt
Vi på Carritas Proffs Assistans utgår alltid från den enskilde individens behov och önskemål.
När du anlitar oss får du allt som gör din vardag bekvämare. Några exempel: personlig ledsagning, matlagning, städning och tvättning. Det viktiga är att vi utgår från dina behov och att du är med och bestämmer vad du vill ha hjälp med och när du vill ha hjälpen.

Våra medarbetare
Våra medarbetare är pålitliga och noggranna och får kontinuerligt utbildning för att du ska få bästa tänkbara service. Vi lovar dig samma personal dag efter dag. Alla våra medarbetare bär ID-bricka för din säkerhet. Vi har väl utvecklade rutiner för hantering av nycklar och andra känsliga kunduppgifter. Ni har även möjlighet att kontrollera oss. All personal är försäkrad under arbetstid samt på väg till och från arbetet.

Total diskretion råder bland våra anställda
När du väljer Carritas Proffs Assistans för din omsorg får du en kontaktperson som du alltid kan vända dig till med synpunkter och frågor.

Vi på Carritas Proffs Assistans har kvalitetsgaranti på alla våra tjänster.
Om du som kund av någon anledning inte tycker att vi har utfört tjänsten så som vi har kommit överens om, åtgärdar vi det omgående.

Vid anställning begär vi alltid utdrag från polisens belastningsregister. All personal har absolut tystnadsplikt.

 

Carritas Proffs Assistans har höga miljömål. Vi använder bara miljövänliga produkter i vårt arbete. Vi tar tillsammans med kunden ansvar för att rätt produkter används vid rätt tillfälle och därigenom skonar vi miljön.
 
  STARRÄNGSRINGEN 63 115 50 STOCKHOLM
|
TEL.:08-31 36 05
|
070-6810680
|