Varför välja Carritas som utförare?

• Carritas Proffs Assistans är ett mellanstort och stabilt företag med tio års erfarenhet inom området.

• Vi rekryterar dina assistenter efter att tillsammans med dig gjort en kravprofil på hur du vill att dina assistenter ska vara.

• Dina assistenter får utbildning efter behov för att kunna assistera dig på bästa sätt.

• Dina assistenter får en bra och trygg anställning med kollektivavtal.

• Vi har kontinuerlig kontakt med dig och följer upp hur du trivs med din assistans.

• Vi arbetar fortlöpande med kvalitet.

>> Hur gör jag för att välja Carritas
     Proffs Assistans som min utförare?

Vi på Carritas Proffs Assistans har kvalitetsgaranti på alla våra tjänster.
Om du som kund av någon anledning inte tycker att vi har utfört tjänsten så som vi har kommit överens om, åtgärdar vi det omgående.

Vid anställning begär vi alltid utdrag från polisens belastningsregister. All personal har absolut tystnadsplikt.

Carritas Proffs Assistans har höga miljömål. Vi använder bara miljövänliga produkter i vårt arbete. Vi tar tillsammans med kunden ansvar för att rätt produkter används vid rätt tillfälle och därigenom skonar vi miljön.
  STARRÄNGSRINGEN 63 115 50 STOCKHOLM
|
TEL.:08-31 36 05
|
070-6810680
|